Vyhledat
  • Josef Káles

Vlaďka Michalová: Práce ve zdravotnictví je velká škola

Vlaďka je dvojkou naší kandidátky. V předchozím volebním období byla zastupitelkou města a také radní. Se svým manželem, praktickým lékařem, provozuje v současnosti rodinnou ordinaci v Chroustovicích a v Chrudimi. 12 let pracovala na chirurgickém příjmu chrudimské nemocnice a od roku 2007 do roku 2012 zastávala pozici staniční sestry interního oddělení. Má dospělou dceru Annu.


Rozhodli jste se spojit síly. Co vás k tomu vedlo a co bylo vaší hlavní motivací pro takový krok?


Komunální politika je především o osobnostech. S Petrem jsem si spolupráci již jednou vyzkoušela ve společné povolební koalici v roce 2010. Je to zásadový člověk. A především, ve většině komunálních témat mezi námi panuje shoda. Proto musí jít rozdílné názory na mezinárodní politiku stranou. Prioritou pro mě je spojit síly a dosáhnout pozitivní změny v Chrudimi.


Tvrdíte, že Chrudim potřebuje změnu. Co vy osobně považujete za největší problém ve městě a jak jej chcete řešit?


Jsem pyšná na historii našeho města. Velmi mě tedy zasáhlo rozhodnutí města v lokalitě “Kopanický mlýn”. Povolit takto radikální změnu, která se dotkne života v celé lokalitě, lze přeci až po otevřené diskuzi s občany. Nahradit v této klidné lokalitě historický mlýn

bytovou zástavbou čítající 126 bytových jednotek? Zamyslel se někdo nad stávající dopravní situací? Co až přibyde dalších 200 vozidel? Prioritně bychom měli myslet na komfort stávajících obyvatel této klidné městské části. Ne, tohle se opravdu nepovedlo.


Existuje něco, za co byste současné vedení města pochválili?


Za jeho působení v oblasti sociální péče. Pokrytí služeb v této oblasti je široké. Osobně bych se ráda zasadila o jejich rozšíření v oblasti péče o pečující osoby. Vznik “Odlehčovacích lůžek” a dostatek kompenzačních pomůcek vnímám jako prioritu. Jsem přesvědčena, že větší medializaci si zaslouží “Poradenské centrum” při CSSP. Denně se setkáváme s tím, že se nedostalo do povědomí odborné veřejnosti natož občanů. Informace o zařízeních poskytujících služby občanům by měly být mnohem přehledněji uvedeny i na webu města.


Oba dva jste aktivní a zaměstnaní lidé. Kolik času jste ochotni věnovat práci pro město?


Práce ve zdravotnictví je velká škola. Vím, že věci nelze dělat napůl. Cokoliv dělám, dělám s plným nasazením. A s úsměvem.


Abychom se o vás dozvěděli více. Jaké jsou vaše osobní priority a máte nějaké životní motto?


Rozhodla jsem se využít svých praktických znalostí a zkušeností s problematikou sociálně-zdravotní. Věnuji se problematice hospicové a domácí péče. Péči o pečující osoby. Chci dosáhnout změny, která by usnadnila život a rodinám, pečujícím o své blízké. Vážím si každého dne, kdy můžu žít a pracovat na plno. Asi proto, že se 23 let pohybuji ve zdravotnictví a denně se setkávám s pohnutými lidskými osudy. Mým mottem je „Žít s úsměvem“.


A co děláte ve volném čase?


Koníčkem je mi fotografování, cykloturistika, chataření a moje Vespa. Volný čas není pro mě místem jen pro odpočinek, ale i občanskou angažovanost. Jsem místopředsedkyní české sekce spolku EUŽ, kde jsem garantem mezinárodní zdravotní a sociální komise EUW. Tato je poradním orgánem Rady Evropy. V letošním roce jsem spoluzaložila Think-tank CEW21, jehož předsedkyní je Magda Vašáryová.


Co byste v jedné větě vzkázala všem Chrudimákům?


Jsme to my, naše pozitivní a především negativní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně. Pojďte do té změny s námi, milí Chrudimáci.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše